sója

Je sója zdravá pro pacienty s rakovinou prsu?

Sója je častým tématem ve světě výživy. Je zdravá? Nebo není? Největší strach panuje z hormonů obsažených v soji. Odkud tento strach pramení? A je oprávněný?

Přepis videa:

Sójová jídla se v posledních letech stala kontroverzními… dokonce i mezi zdravotními odborníky… umocněno desinformacemi dostupnými na internetu. Vedoucím mezi mylnými představami je tvrzení, že sójové jídla podporují rakovinu prsu, protože obsahují druh fytoestrogenních sloučenin s názvem izoflavony. Jelikož estrogeny mohou přispět k růstu rakoviny prsu, je přirozené domnívat se, že fytoestrogeny mohou také.

Lidé si však neuvědomují, že máme v těle dva druhy estrogenní receptorů – alfa a beta. A na rozdíl od samotného estrogenu, sójové fytoestrogeny „preferují vazbu a aktivaci receptorů beta. Toto rozlišení je důležité, protože mají ty dva druhy receptorů rozdílné rozpoložení v tkáních a často i jinak fungují.

Někdy dokonce přímo opačným způsobem.“ Takto se to jeví být i v případě prsu, kdy beta aktivace má proti-estrogenní efekt, tedy utlumuje růst-podporující efekt samotného estrogenu. Něco, co víme více než 10 let. Již není více výmluv.

Efekty estradiolu – hlavního lidského estrogenu – na buňky v prsou jsou naprosto opačné oproti efektům fytoestrogenů ze sóji, které zpomalují množení buněk rakoviny prsu. Tak je to dokonce i v nízké koncentraci, které dosáhneme konzumací pouze pár porcí sóji – což dává smysl, neboť po konzumaci misky sóji stoupnou hladiny fytoestrogenů v krvi a způsobí značnou aktivaci betareceptorů.

Takže, odkud pochází tato zastaralá představa, že sója může navýšit riziko rakoviny prsu? Obavy byly „postaveny především na výzkumu, který ukázal, že hlavní sójový fytoestrogen – genistein – stimuluje růst prsních nádorů u druhu myši.“ Ukázalo se ovšem, že nejsme myši.

Metabolizujeme sójové izoflavony velice odlišně než hlodavci. Stejná sója vede k 20 až 150 krát vyšším úrovním v krvi hlodavců. Zkoumaná myš s rakovinou měla 58 krát vyšší úrovně. Takže pokud jíte 58 misek sóji denně, taky u vás může nastat významná alfa aktivace. Naštěstí ale nejsme vykastrované bezchlupé myši, a většinou nejíme 58 misek sóji denně.

Na úrovni pár porcí sóji za den, s navýšenou beta aktivací, bychom očekávali, že bude sója aktivně přispívat k prevenci rakoviny prsu. A vskutku: „příjem sóji v dětství, během adolescence a v dospělosti byl u spojen se snížením rizika rakoviny prsu.“ Ženy, které jedly nejvíce sóji během mládí, vyrostly, a patrně mají méně než polovinu rizika.

Toto může pomoci vysvětlit, proč je u nás o tolik vyšší výskyt rakovin, než je tomu v Asii. Přitom, pokud Asiati přijdou žít do Spojených Států, kde začnou jíst a žít jako Američani, jejich riziko vystřelí vzhůru. Například, ženy v Conecticut – na vrcholu rizika rakoviny – ve svých padesátých letech – mají více než 10x větší riziko, než ženy v Japonsku. Není to však jen genetika, jelikož jakmile se sem přestěhují, jejich riziko rozvoje rakoviny narůstá generaci za generací, jak se začleňují do naší kultury.

Jsou anti-estrogenní efekty sójových pokrmů dostatečné k tomu, aby zvrátily průběh nemoci? Nevěděli jsme to, než byla v roce 2009 publikována první studie o konzumaci sóji v souvislosti s přežitím rakoviny, v Žurnálu Americké Lékařské Asociace (JAMA). Tato studie zmiňuje, že „u žen s rakovinou prsou, je konzumace sójových produktů významně spojována se snížením rizika úmrtí a návratem nemoci.“ To potvrdila i další studie. A potom další. Všechny s podobnými zjištěními.

To bylo dostatečné pro Americkou Společnost Rakoviny (ACS), která shromáždila široké spektrum expertů na rakovinu, aby vytvořili výživová doporučení pro přeživší rakoviny, kde zahrnuli, že jestli je sója něco, tak prospěšná. Od té doby byly publikovány další dvě studie a všechny poukazují na stejné výsledky. Pět z pěti studií, které sledovaly více než 10000 pacientů s rakovinou prsu.

Shrnutí všech výsledků: Příjem pokrmů ze sóji po diagnóze rakoviny prsu byl propojen se snížením úmrtnosti, prodloužení délky života a se snížením pravděpodobnosti návratu nemoci. Každý, kdo tvrdí opak, neobnovil své znalosti už spoustu let.

Navýšení míry přežití se týkalo jak žen s nádory negativním na estrogenní receptory, tak s nádory pozitivními na estrogenní receptory. Stejně tak se týkalo mladších i starších žen. Tak mi přihrajte nějakou sóju.

Zdroj: Nutritionfacts.org

 

Zanechte komentář

About Josef Laštovička

Tvůrce webu Začít Život. Propagátor rostlinné výživy a životního stylu z oblastí s nejvyšší průměrnou délkou života na Zemi. Člověk s vizí, že lidé jednou budou preferovat chutná jídla, která zlepšují jejich zdraví, šetří planetu a životy zvířat.

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *